Management

De stad heeft op mij een enorme aantrekkingskracht. Er is in de stad enorm veel te beleven, te ontwikkelen en te doen. Maar ook daarbuiten. Dat roept een heleboel vragen op. Hoe gaan we om met de snelle groei van grote steden in relatie tot de economie in de regio? Hoe houden we het zowel in de stad als daarbuiten leefbaar en duurzaam?

Door mijn brede ervaring, die ik de afgelopen meer dan 30 jaar heb opgebouwd in de wereld van ruimtelijke ontwikkeling, ben ik in staat om vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken te kijken. Dat kan in de rol van projectmanager, programma manager of interim-manager in de lijn.

Mijn ervaring heb ik opgedaan binnen ingenieurs- en adviesbureau’s, waaronder Antea Group, ARCADIS en Buro Anters, maar ook bij overheden (provincies en gemeenten).

The city has a huge attraction on me. There is an amount to experience, develop and do in the city. But also in rural areas . That raises a lot of questions. How do we deal with the rapid growth of large cities in relation to the economy in the region? How do we keep it liveable and sustainable both in the city and beyond?