Projecten

Project Manager TraCS3 project Interreg Europe

The TraCS3 Interreg Europe project is aiming for fostering Interregional Collaboration and Support for Innovation Instrastructure in S3 key priority areas through the Improvement of Regional Innovation Eco-Systems. The Hanze University of Applied Sciences is lead partner and I am responsible for the projectmanagement.

Projectpartners: Province of West-Flanders (BE), Agency for Science, Innovation and Technology (LT), University of Bremen, Institute Labour and Economy (DE), North-East Regional Development Agency (RO), Council of Tampere Region (FI) and European Business and Innovation Centre of Albaceta (ES).

Projectmanager Cybersecurity Noord-Nederland

Binnen het project is de Hanzehogeschool Groningen verantwoordelijk voor het werkpakket CyberSecurity by design. Zowel vanuit het lectoraat Juridische aspecten van de arbeidsmarkt als het lectoraat New Business & ICT werken deskundigen aan de verschillende onderzoeksvragen. Het projectmanagement van de activiteiten binnen de Hanzehogeschool wordt door mij verzorgd. Het project is een samenwerking tussen RUG, TNO, Hanzehogeschool, Qbit, Noorderpoort en Alfa-College.

Projectmanager EFRO Proeftuin 5Groningen

Het 5G Lab, dat staat op het terrein van EnTranCe, is een lab waar ondernemers (MKB) en organisaties samen met studenten, docenten en onderzoekers testen en experimenten kunnen uitvoeren met innovatieve nieuwe toepassingen van het snelle datanetwerk van de toekomst: 5G. Het 5G Lab is de eerste bouwsteen van de Digital Society Hub, één van de innovatiewerkplaatsen van de Hanzehogeschool. Lectoraat New Business & ICT, Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap. De Hanzehogeschool is penvoerder namens alle partners (EBG, Agentschap Telecom, TNO, RUG, Surf, KPN, Vodafone/Ziggo, Ericsson, Huawei). Het projectmanagement m.b.t. het penvoerderschap en de activiteiten van de Hanzehogeschool wordt door mij verzorgd.

The 5G Lab, which is on the EnTranCe site, is a lab where entrepreneurs (SMEs) and organizations, together with students, teachers and researchers, can test and conduct experiments with innovative new applications of the fast data network of the future: 5G. The 5G Lab is the first building block of the Digital Society Hub, one of the innovation work spaces of the Hanze University of Applied Sciences. New Business & ICT research group, Marian van Os Center for Entrepreneurship. Hanze University is the secretary on behalf of all partners (EBG, Telecom Agency, TNO, RUG, Surf, KPN, Vodafone / Ziggo, Ericsson, Huawei). I am responsible for the project management with regard to the secretariat and the activities of the Hanze University of Applied Sciences.